PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Smreča

Smreka ili Smrča je drvo pravilne piramidalne krošnje, pravilno raspoređenih grana, sa tankom korom koja se ljuska. Umesto lišća rastu im iglice, koje su blago spiralno zavijene. Plod smreke su šišarke, jajolikog ili cilindričnog oblika, koji vise sa grana. Pre zrenja imaju pretežno zelenu ili crvenu boju. Nakon zrenja i ispadanja semena, same otpadaju sa stabla.

U ponudi imamo jednogodišnje i dvogodišnje sadnice.