PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Tuja Kolumna

Tuja Kolumna je pravilnog, valjkastog oblika, zatupastog vrha, raste u visinu do 5metara, a širine maksimalno do 1m. Može se saditi u kombinaciji sa drugim niskim četinarima, uz ulaze ili duž staza, dobro se održava i u žardinjerama. Izuzetan efekat može se postići i ako se koristi za formiranje visokih živih ograda. Ne ide puno u širinu, tako da rezanje skoro da i nije potrebno, lako se održava i nije posebno zahtevna.