PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Lozni kalem (vinska sorta) Crni burgundac

Crni Burgundac spada u crne sorte grožđa. Homogena je sorta i sastoji se od dva bio tipa a razlikuju se medjusobno po obliku lista, po veličini i obliku grozda, po rodnosti.  Grozd je mali, zbijen, cilindričan, često sa jednim izraženim krilom. Zrno srednje i malo, dosta se lako odvaja od peteljke. Kožica crnoljubičasta, tanka. Meso sočno, slatko, jednostavnog ukusa. Srednje je bujnosti. Mladice su jake. Povoljan za različite terene, ali ne odgovaraju mu previše plodna i vlažna zemljišta. Uspeva dobro u uslovima umerene klime, na dobrim položajima.  Preporučuju se uzgoji uz armaturu, dosta gusta sadnja. Uz relativnu gustu sadnju mogu se postići zadovoljavajući prinosi groždja. Po vremenu sazrevanja spada u kasne sorte. Berba se vrši ranije ako se vino koristi za proizvodnju penušavih vina. Osetljiv je na bortritis a donekle i na klorozu, pa je u uslovima hladnije klime potrebna zelena rezidba. Koristi se za dobijanje kvalitetnih crnih vina.

U ponudi imamo jednogodišnje i dvogodišnje sadnice.