PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Rezidba stubastih sadnica voća

Posted on

Kod stubastih sadnica voca nije potrebna jaka rezidba zbog nagona sadnice ka stubastoj formi, tako da je rezidba svedena na minimum.
Bitno je da ostavite vođicu ili vodilicu da ne smetano raste, znači nikako je ne prekraćivati.
Takođe, u koliko neka bočna grančica pređe dužinu od oko 20tak cm, potrebno je prekratiti tako da dužina bude do 20tak cm, da bi se formirala stubasta ili stablasta forma voca.
rezidba stubastog voca
Celokupnu ponudu sadnice stubastog voca možete pogledati na našem sajtu