PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Savet u vezi sađenja voća ili loznih kalemova

Posted on

Savet u vezi sadjenja sadnica voća ili loznih kalemova
Jako je bitno da nakon zatrpavanja jame, nabačenu zemlju dobro nagaziti i politi, zatim ponoviti postupak . Ovo je važno odraditi zbog rizika od plesni korenovog sistema u slučaju kada ostane dosta vazduha medju žilama.

Izbor sadnog materijala
Kod izbora sadnog materijala potrebno je obratiti paznju na oprašivanje određene sorte, tako da je potrebno uz primarnu sortu voća ubaciti i po neki komad druge sorte koja ima ulogu oprašivača , morate voditi računa da je ta sorta kompatibilna.

Pre nabavke voćnih sadnica
Pre nego što zasadite ili krenete u nabavku sadnog materijala, jako je važno proveriti mehanička i hemijska svojstva zemljišta, položaj terena, klimatske uslove na određenoj teritoriji, izloženost vetru, prozračnost i druge bitne faktore za normalan razvoj sadnica.
Na osnovu toga možete izabrati pogodnu vrstu i sortu za vaše uslove gajenja sadnica.