PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Jabuka Tetovača

Jabuka Tetovača sazreva u oktobru, ali je za upotrebu tek od novembra. Plodovi su srednje krupni do kruoni, okruglo kupasti, simetrični, izrazito suženi oko čašice. Pokožica je tanka, žilava, masna, slamasto žuta , a sa sunačane strane rumena sa voštanom prevlakom. Meso ploda je belo, krto, srednje sočno, slatko. Plodovi dobro podnose transport i mogu u običnim uslovima da se čuvaju do maja.

U ponudi imamo jednogodišnje i dvogodišnje sadnice.