PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Program zaštite breskve, nektarine i badema

Posted on

Fenofaza-vreme primeneBolesti i štetočineSuzbijanje-preparati
Mirovanje vegetacijeŠupljikavost lišća

Kovrdžavost lišća, lisne vaši

Štitaste vaši

Cuprablau 0.5% ili Funguran 0.4% ili bakarni oksihlorid 0.75%

+ Galmin 2-3% ili Nitrofol S 1.3%

Bubrenje pupoljakaKovrdžavost lišća Diziram 0.35% ili Dakoflo 720SC 0.25% ILI SYLLIT 400SC 0.2%
Roze pupoljakKovrdžavost lišća

Pepelnica

Tripsi

Fiesta 0.07% ili Delan 0.07%

+Postalon 40SC + Teppeki 500WG 0.01% ILI Aktara 0.02%

Cvetanje Funomil 0.07% Ili Kubik plus 0.25% ili Kubik 0.025%
PrecvetavanjeŠupljikavost lišća

Lisne vaši

Trips

Dakoflo 720SC 0.3%

+Afinex 0.025% ili Tonus 0.025%

Plod veličine lešnikaŠupljikavost lišća

Pepelnica

Breskvin smotavac

Štitasta vaš

Captan 80WG 0.2% ili Metod 480 SC 0.3% + Systhane 240EC 0.02% Ili Akord 0.075%+ Harpun 0.1% ILI Prince 0.1%+ Reldan 220EC 0.125%
Posle proredjivanja plodovaTrulez plodova

Breskvin smotavac

Funomil 0.07%+Nurelle D 0.1%

ILI Konzul 0.1%

Porast plodova 15dana kasnijeŠupljikavost lišća

Pepelnica

Breskvin moljac

Breskvin smotavac, lisne vaši

Pencozeb WG 0.25%ili Mankogal 80 0.3%+Postalon 90SC 0.1%

+Afinex 0.02% ili Tonus 0.025%

15 dana pred berbu Trulež plodova

Surlaš

Dional 500SC 0.15% ili

Switch 62.5WG 0.08% ILI Signum 0.07%

Jesenje plavo prskanje Cuprablau Z 0.5% ili Funguran 0.4% ili Bakarni oksihlorid 0.75%