PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Program zaštite jabuke

Posted on

Fenofaza-vreme primeneBolesti i štetočineSuzbijanje – preparati
Bubrenje pupoljakaČadjava krastavost

Bakteriozna plamenjaca

Stetocine-prezimljavajuce

Cuprablau Z 0.5% ili

Funguran OH 0.4% ili

Bakarni oksihlorid 50 0.75%

Ili Cuprozin 35wp 0.35%

+

Galmin 2-3% ili Nitrofol S 1.3%

Mišje uši Čadjava krastavost

Pepelnica

Jabukin cvetojed

Syllit 400 SC 0.2% ili

Mankogal 80 0.3%

+

Microthioldisperss 0.5%

+

Cythrin 250EC 0.03%

Zeleni buketićiČadjava krastavost

Pepelnica

Jabukin cvetojed

Pyrus 400SC 0.1% ili

Pehar 0.1% +

Pencozeb WG 0.25%

ILI Mankogal 80 0.3%

+

Karathane gold 0.25%

+

Radar 300EC 0.25%

Roze pupoljakČadjava krastavost

Pepelnica

Grinje,voćne pipe, listojedi

Pyrus 400SC 0.1% ili

Pehar 0.1%+Pencozeb WG,ILI

Mankogal 80 0.3%

+

Karathane gold 0.04%+

Nurelle D 0.1% ili Konzul 0.1%

CvetanjeČadjava krastavostCornax 0.02% ili Chorus 0.05%
PrecvetavanjeČadjava krastavost

Pepelnica

Lisne vaši

Grinje

Score 250EC 0.02% ili

Sekvenca 0.02%

+Mankogal 80 0.3%

+Microthiol disperss 0.5%

+Teppeki WG 0.01%

+Vertimec 0.1% ili Abstate 0.1%

Plod veličine lešnikaČadjava krastavost

Pepelnica

Jabukin smotavac

Sekvenca 0.02% ili Sigura

+Delan 0.075% ili Fiesta0.075%

+Postalon 90SC 0.1% ili

Akord plus 0.3%

+Harpun 0.15%

Plod veličine orahaČadjava krastavost

Pepelnica

Jabukin smotavac

Indar 5EW 0.1% + Fiesta 0.075%

+ Postalon 90SC 0.1%

+Nurelle D 0.1% ILI Konzul 0.1%

+Prince 0.1% ili Harpun 0.1%

Nedelju dana kasnijeČadjava krastavost

Pepelnica

Lisne vaši

Systhane 240EC 0.02%

+Pencozeb WG 0.25%

+Afinex 0.025% ili Tonus 0.025%

Rast plodovaČadjava krastavost,

Mineri

Jabukin smotavac

Captan 80WG 0.2%

+Match 050EC 0.1%

+Nurelle D 0.1% ili Konzul 0.1%

Desetak dana kasnijeČadjava krastavost

Mineri,smotavci

Dakoflo 720SC 0.02%

+Postallon 90 SC 0.1%

ILI Akord +Coragen 20SC 0.02%

10-12 dana kasnijeČadjava krastavost

Pepelnica

Smotavci

Dithane M 45 0.3% ili Mnkogal 80 0.3% + Topas 100EC 0.02%

+Afinex 0.025% ili Tonus 0.025%

10-12 dana kasnijeČadjava krastavost Jabukin smotavacSyllit 400SC 0.2% +Reldan 22EC 0.12% ILI Radar 300EC 0.25%
15 dana pred berbuTrulež plodova Jabukin smotavac Lisni mineriZato 0.02%+Coragen 20SC 0.02%