PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Program zaštite oraha

Posted on

Fenofaza-vreme primene

Bolesti i štetočine

Suzbijanje-preparati

Kraj aprila

Bakterioze

Lisna pegavost

Štitasta vaš, grinje, lisne vaši

Cuprablau Z 0.05% ili Funguran OH 0.04%

+Galmin 2-3% ili Nitropol S 1.3%

Sredina maja

Lisna pegavost

Lisna vaš

Smotavac

Delan 0.07% ili

Fiesta 0.07% ili Konzul 0.1%

+Nu film 0.1%

Sredina juna

Lisna pegavost

Lisne vaši

Smotavac

Dakoflo720SC 0.2%

+ Afinex 0.025%

+Nu film 0.1%

Početak jula

Lisna pegavost

Smotavac

Grinje

Captan 80WG 0.25% ILI

Metod 480SC 0.3%

+Reldan 22EC 0.125%

+Demitan 200SC 0.06%

+VIN FILM 0.1%

Kraj jula

Lisna pegavost

Smotavac

GRINJE

Delan 0,07% ili Fiesta 0.07%

+Nu film 0.1%