PORODIČNI RASADNIK PROFESIONAL

Program zaštite kajsije

Posted on

Fenofaza-vreme primene

Bolesti i štetočine

Suzbijanje-preparati

Bubrenje cvetnih pupoljaka

Prezimljavajuće gljive,

bakterioze, insekti I grinje.

Cuprablau Z 0.5% ili Funguran OH 0.45% ili Bakarni oksihlorid 0.75%+ Galmin2% ili Nitropol S 1.3%

Pred cvetanje-

Roze baloni

Monilija cveta, rešetavost lišća, krastavost plodova, voćne pipe, surlaši

Funomil 0.07% ili Pyrus 400SC 0.2% +Agrociram 0.35% ili Diziram 0.35%+Vantex 60SC 0.005%

Cvetanje

Monilija cveta

Cormax 0.03% ili Chorus 0.05% ili Octave 0.04%

Precvetavanje

Monilija ploda,krastavost plodova, rešetavost lista, surlaš

Dakoflo 720SC 0.2%

+Reldan 22EC 0.125% ILI Nurelle D 0.1% Ili Konzul 0.1%

Porast plodova-polovina maja

Krastavost plodova

Rešestavost lišća

Smotavac breskve

Lisne vaši

Dithane m-45 0.25% ili Mankogal 80 0.3%

+Afinex 0.02% ili Tonus 0.08%

Poslednje prskanje

Pred berbu

-prva polovina juna

Trulež plodova, smotavac i druge štetočine

Switch 62.5WG 0.08% ILI Signum +Vantex 60SC 0.01%